MANUÁL SEBE-LÉČENÍ

aneb Emoce jako klíč k uzdravení

Jednoduchý a praktický průvodce pro každého, kdo se rozhodne vydat cestou skutečného uzdravení. Čehokoliv, co ho v životě trápí.

Pro každého, kdo již chápe, že cesta ke zdraví, harmonii a svobodě vede pouze skrze přijetí vlastní zodpovědnosti. Za vše, co je součástí našeho života. Neboť teprve pak můžeme cokoliv v našem životě skutečně a trvale změnit.

Manuál na základě svých dlouholetých poznatků a zkušeností sepsala Hanka Šemíková, aby pomohla vysvětlit jednoduché zákonitosti života, které bývají velmi často nepochopeny. A toto nepochopení nám brání ubírat se v životě směrem, kterým si přejeme.

"Ne, nenabízím žádnou zázračnou techniku nebo metodu, jejíž praktikování ze dne na den změní náš život. Nevěřím totiž, že nějaká taková existuje. Nabízím ale komplexní pohled do příčin a následků toho, co se v našich životech odehrává. Do pravidel hry, kterou tady na Zemi všichni hrajeme. Protože když pochopíme příčinu, můžeme změnit následek. A když známe pravidla, teprve pak hra dostává smysl." 

- Hanka Šemíková -

Ale teorie nestačí. Protože život se nežije teoreticky. A proces uzdravování také nelze oddělit od našeho každodenního života. Právě naopak. Skutečného uzdravení lze dosáhnout pouze v rámci něj. A proto jsou obsahem Manuálu nejen odpovědi na otázky PROČ?, ale hlavně JAK? 

Na 30ti stránkách získáte komplexní a propojený pohled na podstatu života jako takového včetně jeho individuální podoby a dozvíte se odpovědi i na následující otázky:

KDO JSME A PROČ JSME.

JAKÝM ZÁKONŮM PODLÉHÁME.

JAK SI TVOŘÍME SVOJI REALITU A JAK JI MŮŽEME ZMĚNIT.

PROČ MÁME TAKOVÉ RODIČE/PARTNERY/DĚTI, JAKÉ MÁME.

JAKOU ROLI HRAJÍ V NAŠEM ŽIVOTĚ EMOCE.

PROČ PŘICHÁZÍ NEMOC.

JAK PRAKTIKOVAT EMOČNÍ A ENERGETICKÉ SEBE-LÉČENÍ.

ČÍM SI PROCES ZLEPŠENÍ/UZDRAVENÍ MŮŽEME NEVĚDOMĚ BLOKOVAT.

SCHÉMA PŘÍČINY A NÁSLEDKU.