JEDNO-DUŠE V ROVNOVÁZE

YouTube pořad Zuzky Čurdové a Hanky Šemíkové

Tak dlouho jsme vedly hovory na různá, podle nás, zásadní témata, až z toho vznikl YouTube pořad s názvem JEDNO-DUŠE V ROVNOVÁZE. Cílem je šířit povědomí o principech života a podívat se z nadhledu na situace, které se nám dějí. Na osobní úrovni, i na té kolektivní.

Chceme JEDNO-DUŠE poukázat na propojení hmotného světa s tím duchovním, neboť tyto sféry spojené jsou. Jen jsme na to někde po cestě zapomněli, začali je oddělovat a někdy i popírat. Pojďme se společně navrátit do jednoty a prožívat život V ROVNOVÁZE.

Duch a hmota. Příčina a následek. Jednota a dualita. Tělo, mysl, duše. Emoce. Traumata. Vědomí a podvědomí. Bůh. Energie. 

Jak to všechno spolu souvisí?

Naprosto zásadně. To všechno jsou základní stavební kameny systému života. A jen skrze pochopení těchto jednotlivých prvků a jejich vzájemného propojení lze přestat bloudit ve slepých ulicích a najít tu správnou cestu skrze labyrint života.

Přesně o tom si budeme v těchto videích povídat. O tom, co nám říkají emoce a jak v nich číst. A proč je tak důležité pochopit příčiny. Jsme tvůrci svého života, jen o tom většinou nevíme. A když už to zjistíme, hledáme, jak na to.

Každý z nás má možnost konečně najít rovnováhu ve svém životě a stát se tvůrcem své reality místo obětí vnějších okolností. Máme totiž moc ovlivnit nejen svůj život, ale i to, co se děje kolem nás. Tím, že začneme sami u sebe.

Láskyplné propojení srdce a rozumu - to je cesta, která podle nás vede k harmonii a spokojenosti.

Vykročte na ni s námi...

- Zuzka a Hanka -


PS: Děkujeme, že jste tolerantní k našim začátkům! Veřejné vyjadřování naší osobní pravdy je jednou z výzev, kterými si my dvě ve svých životech procházíme. Ale věříme, že právě v našich výzvách jsou vždy skryty naše největší dary.