Open Mind Project

Otevřená mysl. Tak by se dal česky nazvat projekt, který jsem na konci roku 2019 založila s vizí osvěty o zdraví a kvalitě života. Právě naše otevřenost ke změně nám totiž umožní začít žít tak, jak si skutečně přejeme. Ve zdraví a spokojenosti.

Život vnímám komplexně a z různých úrovní. Věřím v dokonalost fyzického těla a také ve spirituální stránku našeho bytí, která k nám neodmyslitelně patří. Přestože se tomu někdy bráníme. 

Na tento svět jsme přišli prožít vše, co si naše Duše vybrala. Ano, někdy to jsou náročné životní zkoušky, kterými procházíme. Když se však na vše, co se nám děje, dokážeme podívat z nadhledu, zjistíme, že Život / Bůh / Vesmír (jakkoliv vyšší princip nazveme) má velký smysl pro humor a touto pozemskou hrou nás vede naprosto dokonale. K dispozici máme vždy vše, co potřebujeme. Jen to někdy nevidíme přes vrstvy emočních traumat a vzorců v našem podvědomí, které jsme během života nasbírali. 

Důležité je uvědomit si, že život máme ve svých rukou a je jen na nás, jak s ním naložíme. Můžeme totiž se vším, co nás trápí na fyzické, psychické nebo emoční úrovni, pracovat. A tím myslím - úplně se vším. Stačí se otevřít novým možnostem a výzvám. 

Open Mind Project Ti může být průvodcem na cestě ke zdraví, prožívání spokojených vztahů, k nalezení životního poslání a hlavně víry v sebe a život jako takový. To je totiž základ, na kterém všechno stojí.

Pociť změnu a běž v životě směrem, který si zvolíš. V lehkosti a radosti.

Zuzana Šimečková I zakladatelka Open Mind Project

"Můžete vzít svůj život do vlastních rukou a vydat se na cestu zdraví a štěstí a můžete se spojit s ostatními, které na této cestě potkáte, aby se tak lidstvo mohlo vyvíjet na nové úrovni porozumění a míru."

Bruce H. Lipton, Ph.D.,  Biologie víry

Vize projektu

Šíření osvěty v oblasti zdraví, kvality života, osobního rozvoje a sebe-poznání.

Podpora na cestě ke svému skutečnému Já, své přirozenosti a vnitřní síle.


Přečtěte si jako první, co chystáme

S kým souzníme

Evoluční proměna ČR

Vize nové společnosti, kde jsou zapojeni lidé sdílející stejné hodnoty - život ve zdraví, štěstí a lásce.

Bachova květová terapie

Přírodní cestou pomáhá zvládnout nejrůznější nepříjemné emoce a harmonizovat mysl.